Το φυσικό αέριο είναι μίγμα υδρογονανθράκων, σε αέρια κατάσταση αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (CH4 ) και ανήκει στην 2η οικογένεια των αέριων καυσίμων. Εξάγεται από φυσικές κοιλότητες, υπόγειες ή υποθαλάσσιες και μετά από πρωτογενή επεξεργασία, μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις μέχρι τις περιοχές κατανάλωσής του με ειδικούς αγωγούς μεγάλης διαμέτρου σε υψηλή πίεση.

Το φυσικό αέριο έχει θετική επίπτωση και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εκπέμπει κατά την καύση για παραγωγή ίσου ποσού ενέργειας 43% λιγότερο CO2 από τον άνθρακα και 30% λιγότερο από το πετρέλαιο. Οι κίνδυνοι εκρήξεως μίας διαρροής φυσικού αερίου είναι σχετικά περιορισμένοι λόγω της σπανιότητας των συνθηκών που απαιτούνται για την πρόκληση της έκρηξης (ποσότητα αερίου και ποσοστό ανάμιξής της με τον αέρα, ποσοστό υγρασίας, ύπαρξη κλειστών χώρων, κλπ). Όμως σε περίπτωση εκρήξεως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης τραυματισμών ή και θανατηφόρων ατυχημάτων. Το φυσικό αέριο σε φυσική μορφή είναι άχρωμο και άοσμο. Η οσμή του προσδίδεται, ώστε να μπορεί κανείς με την διαφυγή του να αντιληφθεί την παρουσία του. Η διαφυγή αερίου πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως στην Εταιρία Αερίου. Το φυσικό αέριο στις οικίες παρέχει ευκολία, αυτονομία, ασφάλεια και οικονομία. εξασφαλίζοντας θέρμανση χωρίς εξαρτήσεις, μαγείρεμα και ζεστό νερό χρήσης χωρίς  αναμονή.

Μερικά βασικά οφέλη χρήσης φυσικού αερίου ως καύσιμο είναι :

 • Οικονομία

  Συγκρινόμενο με τις τιμές του πετρελαίου και του ρεύματος. Υψηλότερη απόδοση καύσης και μικρότερο κόστος συντήρησης.

 • Καλύτερη διαχείριση

  Γνώση ανά πάσα στιγμή της ποσότητας φυσικού αερίου που έχει καταναλωθεί, και πληρωμή μόνο της ποσότητας αυτής

 • Εύχρηστο

  Διαθέσιμο σε διάφορους χώρους χρήσης, χωρίς παραγγελία και δεξαμενή αποθήκευσης.

 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  Λόγω της καθαρής καύσης δεν παράγεται τέφρα και με τακτική συντήρηση εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών χρήσης.

 • Ασφάλεια

  Με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές που εφαρμόζονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας.

 • Οικολογικό

  Με την καθαρή καύση που έχουμε δεν μένουν υπολείμματα, ούτε παράγονται ενώσεις θείου, όπου είναι μια από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης

 • Πρακτικό

  Με πληθώρα νέων συσκευών (επίτοιχοι λέβητες) έχουμε τη δυνατότητα για ιδιαίτερες λύσεις σε εγκατάστασης όπως ανακαινίσεις και αυτονομήσεις κατοικιών.