Η  εταιρία μας με το έμπειρο προσωπικό της και τον κατάλληλο εξοπλισμό, αναλαμβάνει κάθε είδους εργασία συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των μεγεθών, εργαζόμενων μέσων και καυσίμων.

Στις ανωτέρω εργασίες εκτός από τη συντήρηση του λέβητα περιλαμβάνεται η ρύθμιση και συντήρηση καυστήρα, όλων των τύπων και μεγεθών καθώς και επίτοιχων λεβήτων αερίου, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό αναλυτή καυσαερίων. Κάθε συσκευή καύσης, ανεξάρτητα από το καύσιμο, την ισχύ της ή τη χρήση της αντιμετωπίζεται από εμάς με τον ίδιο επαγγελματισμό. Από τον πιο μικρό καυστήρα  οικιακής χρήσης, μέχρι και τον πιο μεγάλο βιομηχανικής χρήσης, ρυθμίζονται κατάλληλα ώστε να έχουν τη βέλτιστη λειτουργία.

Ακολουθώντας πιστά την εθνική νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, όσο αναφορά τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης, τα επιτρεπόμενα καύσιμα και τις οριακές τιμές των καυσαερίων, εκδίδουμε θεωρημένο φύλλο ελέγχου σε κάθε μας συντήρηση κεντρικής ή ατομικής θέρμανσης.

 Χημικός Καθαρισμός

Ο χημικός καθαρισμός είναι μια εργασία συντήρησης και καθαρισμού εγκαταστάσεων, με χρήση χημικών προϊόντων, με  σκοπό την αφαίρεση επικαθίσεων όπως αλάτων, λεβητολίθου, σκουριάς, υπολειμμάτων πετρελαιοειδών, γράσων, ελαίων. Είναι αποτελεσματικότερος του μηχανικού καθαρισμού ακόμη και σε σημεία όπως γωνίες και στροφές, όπου υπάρχουν και οι περισσότερες επικαθίσεις.

Χημικό καθαρισμό εφαρμόζουμε για τον καθαρισμό των:

 • Λεβήτων
 • Θερμαντήρων αποθήκευσης νερού χρήσης (μπόιλερ)
 • Ηλιακών συλλεκτών
 • Εναλλακτών θερμότητας (Επίτοιχοι λέβητες Φ. Αερίου)
 • Δικτύων –  Σωληνώσεων (θέρμανσης, ψύξης)
 • Δεξαμενών
 • και γενικά σε κάθε εγκατάσταση που περιέχει και έρχεται σε επαφή με υγρά.

Οι σημαντικότεροι λόγοι για την εφαρμογή χημικού καθαρισμού:

 • Μειωμένη θερμική απόδοση των επιφανειών εναλλαγής θερμότητας με συνέπεια σπατάλη καυσίμου και ενέργειας.
 • Συχνές διαρροές και φθορές αυλών λόγω διαβρώσεων και αλάτων
 • Μειωμένη ροή υγρών  (παροχή, πίεση)
 • Ανάπτυξη στο σύστημα υγρών επικίνδυνα για την υγεία βακτηρίδια
 • Καθαρισμός πριν την εισαγωγή σε σύστημα τροφίμων, και σε σύστημα ευαίσθητων ουσιών Καθαρισμός πριν την εισαγωγή κατά τη  λειτουργία καινούριας εγκατάστασης