Η ενέργεια που παράγεται από τα ηλιοθερμικά συστήματα, η οποία αποκαλείται ηλιοθερμική ενέργεια, είναι μια από τις καθαρότερες και βεβαίως απόλυτα ανανεώσιμες «ενέργειες». Πηγή πρώτης ύλης για την παραγωγή της είναι ο ήλιος, που αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή ηλιακής ακτινοβολίας. Με την άμεση πρόσπτωση της ακτινοβολίας στα ηλιοθερμικά συστήματα η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική. Η θερμική ενέργεια στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτούσια, είτε  για την παραγωγή ηλεκτρισμού και την παραγωγή υδρογόνου κ.α.Η πιο διαδεδομένη χρήση είναι για την θέρμανση ζεστού νερού χρήσης αλλά και για την υποστήριξη του νερού θέρμανσης.

Ο βασικός εξοπλισμός ενός συστήματος ηλιοθερμίας είναι:

 • Ηλιακοί συλλέκτες
  Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλιακών συλλεκτών. Ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται μπορούμε να επιλέξουμε ηλιακούς συλλέκτες επίπεδης επιφάνειας ή συλλέκτες κενού.
  Σε εφαρμογές κατοικιών ή επαγγελματικών κτιρίων που απαιτούνται θερμοκρασίες μικρότερες από 93°C συνήθως χρησιμοποιούνται επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες, ενώ σε εφαρμογές που απαιτούνται θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 93°C χρησιμοποιούνται ηλιακοί συλλέκτες με σωλήνες κενού.
 • Ταμιευτήρες ηλιακής θέρμανσης (Buffer)
  Στον ταμιευτήρα αποθηκεύεται ζεστό νερό, του οποίου την θερμοκρασία μπορούμε να αξιοποιήσουμε όταν δεν έχουμε ηλιοφάνεια.
  Ανάλογα με την χρήση που θέλουμε, τοποθετούμε τον αντίστοιχο ταμιευτήρα, είτε για ΖΝΧ είτε για υποστήριξη θέρμανσης, είτε για συνδυασμό και των δύο.
 • Ηλιακοί ελεγκτές
  Σε κάθε σύστημα ηλιοθερμίας, χρησιμοποιείται ένας ηλιακός ελεγκτής, μέσω του οποίου ελέγχονται οι συσκευές θέρμανσης και όλες οι λειτουργίες του συστήματος. Μέσω των ηλιακών ελεγκτών δίνεται ακόμα και η ένδειξη του κέρδους.
Image00008
Image00002
Image00004

Πληροφορίες